درباره ما


 

پیشه وران نو اندیش و افراد مرتبط با بازار سرمایه، کم و بیش نیازهایی در زمینه مدیریت مالی و اداره فروشگاه و کسب وکار خود داشته که برخی از این خواست‌ها فراتر از خدمات معمول شرکت های نرم افزاری بوده است. مدیریت مالی بر امر خرید و فروش، آموزش، تحلیل و مشاوره تنها بخشی از این نیازهاست.

پاسخگویی به این نیازها پیش از هر چیز نیازمند ایجاد ساختاری یکپارچه و نظام‌مند جهت ارائه این خدمات است. فلسفه وجودی مای نوین حساب ناشی از تلاش در جهت رفع این محدودیت بوده است.

مای نوین حساب سامانه‌ایست جهت پاسخگویی به نیازهای رایج افراد مذکور ،که با شیوه ای جدید برنامه‌ریزی شده است.

ما در انتخاب این خدمات بدنبال پوشش عمده نیازهای مرتبط با امور مرتبط با اهداف مالی و تجاری شما بوده‌ایم. 

مای نوین حساب بصورت یکپارچه از آغاز سال 1395 آغاز بکار نموده است.

در مای نوین حساب امکانات لازم از قبیل تمدید خدمات / آموزش / بروزرسانی نرم افزار / تیکت و ... لحاظ گردیده است.