قوانین خدمات و پشتیبانی

شرکت خدمات و پشتیبانی نرم افزارهای نوین حساب در راستای حمایت و پشتیبانی کامل از مصرف کننده فعالیت خود را آغاز کرد و برای حفظ شان و منزلت مصرف کننده و ارائه پشتیبانی کاملا حرفه ایی و قدرتمند، ابزارهای مختلف و متعددی را ایجاد نموده ایم.

یکی از این ابزارها ایجاد یک پورتال کاملا مکانیزه با امکانات متعدد می باشد. ما ابزاری را برای شما ایجاد نموده ایم که می تواند به تنهایی پاسخگوی کلیه نیازها و سوالات شما باشد.

 

 

برآن شدیم تا با حفظ احترام متقابل و با صبر و حوصله ایی وصف ناپذیر محیطی کاملا حرفه ایی ایجاد نموده و با آموزش پشتیبان های کاملا مجرب به این خواست جامه عمل بپوشانیم.

برای فعالیت و راهبرد در هر محیطی نیازمند قوانین و مقررات متقابل می باشیم تا با رعایت این قوانین بتوانیم در کنار هم و با هم در جهت پیشرفت حرفه و فعالیت اقتصادی شما گام برداریم.

 

  • لازمه ی داشتن یک پشتیبان کامل، تمدید خدمات و پشتیبانی می باشد. بدیهی است عدم تمدید خدمات بمنزله انصراف از خدمات و پشتیبانی نرم افزار می باشد.
  • رعایت نکات و هشدارها در هنگام تمدید خدمات لازم می باشد.

 

امید است تا با رعایت قوانین و مقررات مندرج در فرم تمدید خدمات و پشتیبانی و انجام تعهدات طرفین، همانند سنوات گدشته شاهد تقابل خوب و مناسب باشیم.